MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMŰ EGYETEMI TANTÁRGY TANTERVE

Az orvostudományi általános műveltség nélkül hiányos az orvosi tudás:
a szakismeret önmagában egysíkú.

Az orvostudományi általános műveltség tárgya. A szaktárgyakat kiegészítő, minden orvos számára nélkülözhetetlen, általános ismereteket ad, hozzásegít az erkölcsös és a tudományos orvosláshoz.

A Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság hatáskörében szervezve. Felelős: Bősze Péter és Dr. Kovács Éva
Helyszín: SE. Elméleti Oktatási Központ, Hári-terem (Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
Időpont: Keddi napokon: 16.00–17.30. (2 x 45 perc)
Folyamatos tájékoztatás és részletek: www.orvosinyelv.hu

TANTERV (2017. IX–XII.)

IX. 12.
Megnyitó
Kovács Éva, Bősze Péter
Amit a nyelvről az orvosnak is illik tudni
A magyar orvosi nyelv jelentősége, jelene és az idegen szavak
Bősze Péter
IX. 19.
A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége
Prof. dr. Kiss Jenő
IX. 26.
Görög–latin az orvosi nyelvben
Dr. Kovács Éva
Az anatómiai nevezéktan magyarítása
Dr. Varga É. Katalin
X. 3.
A pozitív nyelvi gyakorlat szerepe a gyógyító kapcsolatban – történeti és jelenkori kitekintés
Kuna Ágnes
A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvos és a beteg beszélgetésben
Bősze Péter
X. 10.
Tudományírás, tudományos közlemények
Tudománymérés és a tudományírás erkölcsi kérdései
Bősze Péter
X. 17.
Az orvosi könyvek szerkesztése
Prof. dr. Gaál Csaba
A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul és fordítás magyarra
Bősze Péter
X. 24.
Az európai orvosi nyelv kezdetektől napjainkig, az európai orvosi egyetemek születése
Magyar László András
A szakfogalmak alkotása az orvosi nyelvben
Dr. Varga É. Katalin
X. 31.
A magyar orvosi nyelv szókészlete és nyelvhasználata a kezdetektől
Prof. dr. Keszler Borbála
Bugát Pál, Markusovszky Lajos, Orvosi Tár, Orvosi Hetilap
Bősze Péter
XI. 7.
A magyar nyelvű orvostörténet írása
Dr. Kapronczay Károly
A tudományos társaságok, a tudományos rendezvények – tudományos előadások
Bősze Péter
XI. 14.
Irodalomkeresés, folyóiratok – az orvosi könyvtár és az orvosi adattárak
Dr. Vasas Lívia
Útmutatók, irányelvek
Bősze Péter
XI. 21.
A magyar orvosi nyelv művelői a kezdetektől
Dr. Kapronczay Katalin
Magyarítás
Bősze Péter
XI. 28.
„Jót s jól.” A magyar orvosi helyesírás
Ittzés Dániel
XII. 5.
Az orvosi nyelv az írás tükrében
A tudományos fokozatok. Az orvosi kiadványok nyilvántartása (ISBN, ISSN)
Bősze Péter